شما با خرید این آموزش که بصورت اختصاصی تهیه شده است با موارد زیر آموزش می بینید.

جلسه دوم آموزش

  • معرفی قسمت های دیگر نرم افزار
  • انجام یک مثال ساده دو بعدی
  • آموزش گرفتن خروجی با کیفیت بالا

 
مبلغ قابل پرداخت : 7,000 تومان