ترجمه راهنمای I.C Engine Ansys Workbench

آموزش تحلیل جریان در موتورهای احتراق داخلی در حالت جریان گرم وسرد در انسیس

این آموزش فارسی بو ده و برای اولین بار در فضای مجازی منتشر می شود

آموزش گام به گام تحلیل جریان در موتورهای احتراق داخلی + ترجمه کامل راهنمای این نرم افزار به فارسی
مبلغ قابل پرداخت : 25,000 تومان