در این گزارش به معرفی و مقایسه تمامی نرم افزار های تجاری در حوزه دینامیک سیالات محاسباتی از قبیل حلگرها و ابزارهای ایجاد شبکه  پرداخته شده است که کار محقق را در انتخاب ابزار مورد نظرش سهل تر می کند

مبلغ قابل پرداخت : 7,000 تومان