1) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک

2) محیط کلی نرم افزار پس پردازش انسیس، تعریف پارامترها و متغیرها، ایجاد نواحی برای تحلیل جریان،

3) انواع نواحی قابل تعریف در CFD (صفحات، نقاط، نقاط ابری، خطوط، حجم، ایزو سورفیس، ایزو کلیپ، ورتکس ساز، سطوح چرخشی(

4) انواع متغیرها : هندسی، تعریف شده، حل، هندسی، توربو ماشین ها و پروانه ها،

5) تعریف متغیر و چاپ آن برروی ایزو سورفیسها، ابزار محاسبه گر مش و ماکرو

6) تولید جدول و نمودار، تبدیل فوریه، گزارش گیری نمونه

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گرددمبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان