1) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک

2) انواع اینترفیس یا سطح مشترک در CFX، انواع مدل سطح مشترک،

3) انواع روش اتصال شبکه بندی، سطح مشترک در نواحی متخلخل،

4) ترمهای چشمه در معادله ممنتم برای دامنه ها، چشمه های سه بعدی، دوبعدی و مرزی

5) تعریف متغیر اضافی برای حل در معادلات حاکمه بر CFD، انواع معادلات در سی اف ایکسمبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان