1) تنظیمات حلگر فلوئنت، انواع حلگر و ویژگی هر کدام به تفکیک، نحوه انتخاب حلگر، انواع روش های درونیابی، گرادیان­ها، روش­های درونیابی برای فشار، کوپلینگ فشار سرعت، الگوریتم سیمپل، الگوریتم سیمپل آر، الگوریتم سیمپل سی، الگوریتم پیزو، الگوریتم اف اس ام، ورودی های کوگل سرعت و فشار، نحوه مقدار دهی اولیه به حل، مقدار دهی اولیه چند شبکه ای کامل، مقدار دهی اولیه هیبریدی، شروع بر مبنای حل قبلی، همگرایی، تنظیم و تعریف مانیتورهای همگرایی، تنظیم مانیتور باقیمانده، تنظیم مانیتورهای آماری، تنظیم مانیتور ضرایب مومنتم و نیروها، مانیتورهای انتگرال سطح، تلرانس های همگرایی

2) رفع مشکلات همگرایی : اصلاح فاکتورهای تخفیف، اصلاح عدد کورانت، تعیین محدوده حل، سرعت بخشیدن به حل، تنظیم دقت حل، استقلال از شبکه، تنطیم سازگاری یا Adaption مش

3) مدلسازی توربولانس در فلوئنت، انواع جریان توربولانسی در CFD ، محاسبه شدت توربولانس، محاسبه سرعت مقیاس توربولانس، طول مقیاس توربولانس، زمان مقیاس توربولانس، عدد رینولدز توربولانس، توربولانس هموژن، روش های مدلسازی آشفتگی، شبیه سازی عددی مستقیم DNS، مدلسازی به روش RANS، انواع مدل های RANS، مدل های ویسکوزیته گردابه ای، مدل های تنش رینولدز، مدل های توربولانس در فلوئنت با توجه به هزینه محاسباتی، زمان محاسبه معادلات، مراحل تنظیم مدل توربولانس در فلوئنت، مدل اسپارت آلارمز، مدل های دو معادله ای،

4) توربولانس در نزدیک دیواره ها، قانون جهانی دیواره ها، تنظیم توربولانس اولیه برای شرایط مرزی ورودی، ویژگی های انواع مدل های توربولانس در فلوئنت به تفکیک، روش شبیه سازی گرادبه برزگ LES، مدل توربولانسی وی تو اف

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان