دوره دینامیک سیالات محاسباتی فلوئنت

جلسه چهارم (مباحث اصلی)

مش دینامیک، انواع سیستم مختصات در فلوئنت، تنظیمات مرجع متحرک، مدلسازی به روش SRF، تنظیمات سطوح واسطه، نحوه مدلسازی چهارچوب مرجع چند گانه، تنظیم مدل MPM، مدلسازی مش لغزان SMM، نحوه مدلسازی به روش دینامیک مش،

مدلسازی جریان گذرا، یو دی اف نویسی در جریان گذرا، بررسی رفتار همگرایی جریان گذرا، توصیه هایی برای شبیه سازی جریان گذار

 

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.مبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان