در این آموطش مسئله سیال - سازه ای برای بال هواپیما بصورت گام به گام در CFX قرار داده شده است + فایل های ورودی

مبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان