دوره طراحی اجسام خط جریانی

آموزش و اصول کد متن باز XFOiL در محیط Cmd

+

سورس نرم افزار

 

  • معرفی کد متن باز XFoil و معادلات وروند حل در آن
  • راهنمای نرم افزار با مثال NACA 2412


مبلغ قابل پرداخت : 14,000 تومان