دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده

آموزش مدلسازی هندسی بصورت گام به گام در ANSYS Design Modeler در محیط ANSYS WorkBench

1) ورود به نرم افزار ورک بنچ، انواع شاخه ها در ورک بنچ : سیستم آنالیز، داده های مهندسی، هندسه، نتیجه گیری، حل سازی، مدلینگ فیزیکی، و ......، شاخه Design Exploration، فضای Design Modeler، مدلسازی یک جسم سه بعدی سوراخ دار، دستورات : Chamfer، Blend، Thin/Surface، Sweep، Revolve وحل مثال با این دستورات، مدلسازی یک جسم سه بعدی ترکیبی، دستورات Line Body ، دستورات Surface Body و حل مثال با این دستورات، بررسی خطوط روی صفحات و اجسام سه بعدی، مدلسازی یک هندسه پیچیده، تعریف جنس قطعات از طریق کتابخانه نرم فزار و ذخیره و ایجاد ماده خاصمبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان