دوره دینامیک سیالات محاسباتی (فلوئنت)

بررسی عددی جریان سیال در تهویه پارکینگ اتومبیل (اتومبیل در حالت روشن)

 

1) مقدمه و تعریف مسئله، تنظیمات ورک بنچ، تنظیمات دایرکتوری، وارد کردن شبکه بندی و ارزیابی شبکه، توربولانس

2) تنظیمات تشعشع، تعریف اجزاء مخلوط وتعریف مواد، تعریف مواد جامد،تنظیم شرایط مرزی، تنظیم مانیتورهای حل، تنظیم مانیتورهای سطحی، تنظیمات مقدار دهی اولیه، پس پردازش در سی اف دی پست و تعریف ایزو سورفیس و خطوط جریانمبلغ قابل پرداخت : 14,000 تومان