در این ویدیو مفاهیم اولیه و منو ها وزیر منو های تک پلات و نحوه بررسی قسمت های مختلف آن را می آموزیدمبلغ قابل پرداخت : 12,000 تومان