دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

شبیه سازی عددی جریان در یک مخزن ذخیره گاز با دو پروانه دوار

 

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

3) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

4) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

5) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

به همراه فایل شبکه بندیمبلغ قابل پرداخت : 13,500 تومان