دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

شبیه سازی عددی سقوط قطره جوهر از هد پرینتر بوسیله udf متغیر با زمان

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

3) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

4) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

5) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

 

به همراه فایل های شبکه بندی و توابع UDF نوشته شده







مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان