در این ویدیو شما با محیط ICEM و منوها وزیر منوها برای شروع کار با نرم افزار آشنا می شود...این آموزش به CFD کاران تقدیم می شود

سرفصل ها :

- دسترسی به  راهنماها خود نرم افزار

- انواع ذخیره سازی

- ویرایش و تنظیمات کلی نرم افزار

- وب سایت مفید برای ICEMمبلغ قابل پرداخت : 12,000 تومان