جلسه سوم : آموزش شبکه زنی مسئله S-Duct بوسیله ICEM و گرفتن خروجی به چند نرم افزار CFD

سرفصل های مسئله S-Duct

 1- تعریف مسئله داکت و کاربرد آن در صنایع هوافضا و دریایی و مکانیک بوسیله چند مقاله و مثال کاربردی

 2- وارد کردن هندسه در راینو و بررسی آن

3- ساخت توپولوژی، مرج کردن یا ترکیب کردن سطوح بهبود خطوط مرزی جسم برای بلاک بندی مناسبتر، حذف نقاط و منحنی های از سطوح

4- ایجاد منحنی های هم تراز روی سطوح

5- پارت بندی و تعریف شرایط مرزی

6- ایجاد بلاکبندی اولیه و مرتب سازی بلاکی بندی ها، ایجاد O-Grid وبهبود شبکه

7- ارزیابی کیفیت شبکه بندی و Smooth کردن شبکه

8- تنظیم شرایط مرزی

8- گرفته خروجی به نرم افزارهای : CFX،Fluent و STAR-CCM+

 تمامی فایل های هندسی و انسیس این دوره در یک فایل زیپ و دو پارت ویدیویی با مدت زمان 110 دقیقه بصورت گام به گام قرار داده شده است

کل حجم فایل دانلودی : 126 مگا بایت استمبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان