تولید انواع شبکه بندی برای مسائل CFD از قبیل  با سازمان،  بی سازمان،ترکیبی، کارتزین،  دلانی  پذیرفته می شود. در انجام سفارشات تنظیمات شرایط مرزی، کیفیت شبکه نیز بررسی و با تضمین کامل از مقادیر Y+ مورد نظر برای توربولانس سفارش تحویل داده می شود. خروجی برای تمام حلگرها سی اف دی ارائه می شود. حوزه های مورد انجام : صنایع هوافضا (توربین، کمپرسور، داکت و نازل ها، محفظه احتراق، ایرفویل، بدنه هواپیما، پهپاد، هلی کوپتر و .....) صنایع دریایی (بدنه شناور، پروانه دریایی، پمپ جت، واتر جت، سکان، اژدر، زیر دریایی و .....) صنایع  انرژی و زیست محیطی( توربین بادی، نیروگاه و ....) صنایع نظامی (شلیک موشک و اژدر، سقوط وسایل پرنده، انفجار و .....) ایمیل برای ثبت سفارش :

STEMMeshingwithICEMCFD@chmail.ir