فروشگاه فایل آموزشی

این وب سایت وابسته به شرکت علمی و تحقیقاتی استم بوده و در زمینه تهیه فایل های آموزشی فعالیت دارد

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت) شبیه سازی عددی پرشدن مخزن سوخت خودرو

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

شبیه سازی عددی پرشدن مخزن سوخت خودرو

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

3) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

4) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

5) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

به همراه فایل شبکه بندی و فایل های ژورنالمبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مدلسازی عددی لایه جوششی پر حباب در مجاورت دیواره با دمای اشباع به همراه UDF نویسی

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

مدلسازیه عددی لایه جوششی پر حباب در مجاورت دیواره با دمای اشباع به همراه UDF نویسی

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

3) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

4) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

5) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

به همراه فایل شبکه بندی، آموزش کامپایل کردن UDF و خود UDF نوشته شده به زبان Cمبلغ قابل پرداخت : 16,000 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مدلسازی فروپاشی و بهم پیوستگی حباب های بخار

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

مدلسازی فروپاشی و بهم پیوستگی حباب های بخار

 

1) معرفی مسئله و انواع روش های مدلسازی جریان دو فازی در فلوئنت

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

5) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

به همراه فایل شبکه بندیمبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت) مدلسازی حرکت حباب های بخار ناشی از نیروی شناوری

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

مدلسازی حرکت حباب های بخار ناشی از نیروی شناوری

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

5) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش

به همراه فایل شبکه بندی


 


مبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تولید هندسه، شبکه بندی بلاک بندی در ICEM CFD ANSYS و شبیه سازی جریان گذرا حول استوانه به همراه اعتبارسنجی با نتایج آزمایشگاهی در حلگرCFX

دوره آموزشی شبکه زنیICEM CFD

تولید هندسه، شبکه بندی بلاک بندی در ICEM CFD ANSYS و شبیه سازی جریان گذرا حول استوانه به همراه اعتبارسنجی با نتایج آزمایشگاهی در حلگر CFX

 

1) معرفی مسئله

2) مدلسازی هندسی

3) آموزش نامگذاری سطوح

4) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ICEM CFD ANSYS 17.0

5) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS CFX 17.0

6) آموزش حل مسئله در CFX Solver Manager 17

7) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

در این فایل شما نحوه تنظیم فاصله بی بعد از دیواره یا Y+ برای محدوده جریان گذرا را نیز می آموزید.

این فایل می تواند به عنوان بخشی از پایان نامه و آموزشی سریع برای CFD کاران حرفه ای می باشدمبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

شبیه سازی عددی جریان در کمپرسور گریز از مرکز به روش SRF

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

شبیه سازی عددی جریان در کمپرسور گریز از مرکز به روش SRF

1) معرفی مسئله

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

5) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

به همراه فایل شبکه بندی


 


مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون در پمپ سانتریفیوژ

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون در پمپ سانتریفیوژ

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

5) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش

به همراه فایل شبکه بندی


 


مبلغ قابل پرداخت : 17,000 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

شبیه سازی عددی جریان نیتروژون در محیط متخلخل کاتالیتیک

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

شبیه سازی عددی جریان نیتروژون در محیط متخلخل کاتالیتیک

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

5) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش

به همراه فایل شبکه بندی

مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مدلسازی عددی جریان و انتقال حرارت برای لامپ جلوی اتومبیل

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

مدلسازی عددی جریان و انتقال حرارت برای لامپ جلوی اتومبیل

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

5) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش

CFD Post 17

 

به همراه فایل شبکه و هندسه

 


مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بررسی تاثیر وجود کاربران و کامپیوتر ها روی توزیع دما در اتاق کار

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

بررسی تاثیر وجود کاربران و کامپیوتر ها روی توزیع دما در اتاق کار

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17.0

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

5) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰