فروشگاه فایل آموزشی

این وب سایت وابسته به شرکت علمی و تحقیقاتی استم بوده و در زمینه تهیه فایل های آموزشی فعالیت دارد

۴ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

تاریخچه دریانوردی و کشتی سازی از ده هزار سال پیش

تاریخچه دریانوردی و کشتی سازی از ده هزار سال پیش

 بخش های از متن فایل :

اولین شناورهای شناخته شده مربوط به حدود 10 هزار سال قبل می باشند ، اما نمی توانند به عنوان یک کشتی در نظر گرفته شوند. در شکل 1 این شناور نشان داده شده است. اولین سیستم های هدایت یا ناوبری استفاده از پوست حیوانات یا پارچه های بافته شده به عنون بادبان بود. که بصورت عمودی در وسط شناور قرار گرفته و امکان چرخش و دادن جهت را مهیا می کرد (حدود 3 هزار سال قبل) [15].

 

کشتی چوبی سدر باستانی اسنیفرنخستین کشتی ثبت شده (2613 سال قبل از میلاد مسیح) است که نام آن در متون ثبت شده است.مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

شبیه سازی عددی جریان و الگوی موج حول شناور DTMB بوسیله Ansys CFX

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده

شبیه سازی عددی جریان حول شناور DTMB

 

1) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک

2) معرفی مسئله

3) اصلاح مش بندی

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS CFX 17.0

5) آموزش حل مسئله در CFX Solver Manager 17.0

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17.0

7) اعتبار سنجی نتایج عددی و CCL نویسی

 

به همراه فایل شبکه بندی و تنظیمات زبان CCLمبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دوره آموزشی گرامر تافل بصورت اختصاصی (خلاصه زمان افعال و مجهولات)

دوره آموزشی گرامر تافل بصورت اختصاصی

خلاصه زمان افعال و مجهولات

حال ساده، حال استمراری، حال کامل، حال کامل استمراری، گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته کامل بعید، ماضی بعید استمراری، آینده ساده، آینده استمراری، آینده کامل، آینده کامل استمراری، معلوم و مجهولات

قیود هر زمان به تفکیک، فرمول های مختلف، ملاحظات هر زمان به تفکیک، نمودار هر زمان به تفکیک، مثال های کامل برای هر زمانمبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ترجمه روان فارسی بخشهای دینامیک سیالات محاسبات برای استاندارد دریایی ITTC

ترجمه روان فارسی بخشهای دینامیک سیالات محاسبات برای استاندارد دریایی ITTC

تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در CFD، اصول تأیید و اعتبار سنجی و روش ها

 

توصیه های ITTC

روش ها و دستورالعملهای مورد نیاز

آنالیز عدم قطعیت در CFD

تایید و اعتبارسنجی

اصول و روش ها

تحلیل عدم قطعیت در CFD، اصول تایید و اعتبار سنجی و روش ها .............................................. 2
1 هدف روش .............. 2
2 مقدمه ................................. 2
3 روش شناسی تأیید و اعتبارسنجی ................................ 3
4 روش های تایید ....... 4
4.1 مطالعات همگرایی ......................... 4
4.2 
Richardson تعمیم یافته
استخراج یا برونیابی ..................................... 5

4.3 برآورد خطاها و عدم قطعیت ها بوسیله فاکتور تصحیح ..................... 6
4.4 برآورد عدم قطعیت ها با فاکتورهای احتیاط ........................... 7
4.5 برآورد خطاها و عدم قطعیت برای متغیرهای نقطه ای ............................ 8
4.6 بحث برروی مسائل اساسی و عملی 9
5 روش های اعتبار سنجی ........ 10
5.2 استفاده از نتایج شبیه سازی اصلاح شده در مقایسه با اصلاح نشده ........................... 11
6 مراجعه ....................................... 11

 

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعملهای عملی برای کاربردهای CFD کشتی

توصیه های ITTC

روش ها و دستورالعملهای مورد نیاز

راهنمایی های کاربردی برای کاربرد های دینامیک سیالات محاسباتی برای کشتی

فهرست مطالب
1. مقدمه ................................. 2
2. پیش پردازش .............................. 3
2.1 هندسه ......................................... 3
2.2 دامنه محاسباتی و شرایط مرزی ..................... 4
2.3 شبکه ................................................ .. 4
2.3.1 شبکه های سازمان یافته ........................... 5
2.3.2 شبکه های بدون سازمان 5
2.3.3 شبکه های ترکیبی و تکنیک های دیگر ..................................................... 5
2.3.4 انواع سلول ها .................................... 6
2.3.5 وضوح شبکه بندی........................... 7
2.3.6 ناحیه نزدیک به دیواره 8
2.3.7 کیفیت شبکه ............................... 10
3. محاسبه ....... 10
3.1 مدل های آشفتگی ....................... 10

3.1.1 مقیاس­های آشفتگی ......................... 10
3.1.2 مدل های متوسط گیری شده رینولدز ناویر 
 استوکس .........11
3.2 مدل سازی نزدیک به دیوار ..................... 12
3.3 زبری سطح ........................ 13
3.4 طرح های عددی ......... 13
3.5 سطح آزاد.................................. 14
3.6 گام زمانی.............. 15
3.7 محاسبات موازی............... 15
3.8 همگرایی .................................. 16
4. پس پردازش ..........16
4.1 نمایش دادن ................................. 16
4.2 تأیید و اعتبار سنجی ......... 17
5. مراجع 18
6. مراجع دیگر 
CFD
دستورالعمل ها ..................................... 18

استفاده از ابزارهای RANSبرای پیش بینی مانور

فهرست مطالب

استفاده از ابزارهای RANS برای پیش بینی مانورپذیری ........................................ 2.
1. هدف راهنمایی ................ 2
2. رویکرد شبیه سازی ............... 2
2.1 ملاحظات عمومی 2
2.1.1 مقیاس 2
2.1.2 معادلات حاکمه سیال 2
2.1.3 مدل آشفتگی 3
2.1.4 مدل پیشرانش 3
2.1.5 شبکه محاسباتی 4
2.1.6 مختصات مرجع 5
2.1.7 شرایط مرزی 5
2.1.8 رفتار سطح آزاد 6

2.2 شبیه سازی مستقیم مانور 7
2.2.1 معادلات حرکت کشتی 7
2.2.1.1 جفت شدن حرکت و جریان کشتی 8
2.3 شبیه سازی حرکت های اجباری 8
2.3.1 حرکات اجباری کشتی 9
2.3.2 تحلیل نیروهای پیش بینی شده 9
3. اقدامات اولیه....................... 9
4. نمونه ها ........................... 10
4.1 شبیه سازی مستقیم مانور 10
4.2 شبیه سازی بر اساس مشتقات 10
5. مراجع 14

 

 

 

V & V راه حل های RANS در پیش بینی قابلیت های مانور

 

فهرست مطالب

1. هدف از راهنمایی ................ 2
2. تایید شبیه سازی های پایا.................... 3
2.1 حرکت مستمر خطی ....... 3
2.2 حرکات هارمونیک دینامیکی .............. 4
2.3 حرکات دایره ای ثابت .............. 6
3. تایید مدل سازی مستقیمی از اجرای مانور آزاد ............ 7
3.1 همگرایی تکراری ........................ 8

3.2 عدم قطعیت شبکه و گام زمان ...... 8
3.3 مدل یکپارچه زمانی ..................... 8
4. تایید شبیه سازی ها ... 9
4.1 حرکات مستقیم و دایره ای ثابت .......................................... ... 10
4.2 حرکات هارمونیکی دینامیکی ............ 10
4.3 مانورهای آزاد در حال اجرا ............... 10
5. مراجع .................................... 11

 

 

 


مبلغ قابل پرداخت : 25,000 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰