کشورهای دارنده بیشترین شمار کشتیها در سال ۲۰۱۵ از سوی سایت معتبر vessels value اعلام شدند.
 
به گزارش گروه بین الملل مانا، این رده بندی بر اساس ارزش کشتیهای موجود انجام شده است و طبق آن تنها افزایش به وجود آمده در سال ۲۰۱۵ به ارزش ناوگان کشتیهای متعلق به کشتیرانی مرسک مربوط می شود.
 
بر اساس این گزارش،  اگرچه کشور یونان در صدر جدول قرار گرفت اما به هرحال آمارها حاکی از کاهش ۱۱ درصدی ارزش کشتیهای متعلق به این کشور و رسیدن آن از ۱۰۵ هزار و ۶۰۵ میلیون دلار به ۹۵ هزار و ۲۸۷ هزار دلار است.
 
ارزش فله برها و کانتینربرهای این کشور به ترتیب ۲۱ هزار و ۱۴۲ هزار دلار و ۱۱ هزار و  ۴۶۹ هزار دلار ارزیابی شد. ارزش کشتیهای LNG و LPG این کشور نیز ۱۳ هزار و ۴۰۶ و چهار هزار و ۷۲۴  دلار ارزیابی شد.
 
ژاپن نیز طبق این جدول، رتبه دوم بیشترین ارزش ناوگان را در دنیا به خود اختصاص داد. این ناوگان نیز همانند همتای یونانی خود کاهش ۱۱ درصدی ارزش را در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال جاری تجربه کرد.
 
ارزش فله برها و کانتینربرهای این کشور به ترتیب ۲۴ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۱۲ هزار و ۶۶۲ میلیون دلار رسید.
 
ارزش ناوگان چین نیز با پنج درصد کاهش از ۷۰ هزار و ۷۷۱ دلار در سال ۲۰۱۵ به ۶۷ هزار و ۴۹۳ دلار در سال جاری رسید.
 
کشتیرانی مرسک در این جدول در رتبه نهم این جدول جای گرفت اما نکته قابل توجه افزایش ۱۸ درصدی ارزش ناوگان این شرکت کشتیرانی است. ارزش ناوگان کشتیرانی مرسک از ۱۸ هزار و ۸۶۶ دلار به ۲۲ هزار و ۹۶۵ دلار افزایش داشت.