نام کتاب: کتاب جامع مهندسی معماری دریایی

مولف: مهندس محمد مونسان

ناشر : کانون پژوهش

تعداد صفحات: ۷۷۸

نوبت چاپ اول: پاییز ۸۸

نوبت چاپ دوم: بهار ۱۳۹۱

فصل بندی :

۱- آشنایی با انواع شناورها و مهندسی معماری دریایی
۲- هیدرواستاتیک و پایداری
۳- هیدرودینامیک و پیشرانش
۴- حرکت کشتی در امواج دریا (دریامانی)
۵- معماری و جانمایی کشتی
۶- طراحی شناورهای تندرو سرشی
لینک دانلود